ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์
689 วัน
2021-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1)
210 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

26สขร.1ก.ค.64
549 วัน
2021-08-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

25 ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
529 วัน
2021-07-21
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา | |Tel : | e-mail :

24สขร 1มิ.ย.64
521 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

23 สขร.1 พค.64
488 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

22สขร.1เมย.64
458 วัน
2021-05-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

21สขร.1มีค.64
438 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

20สขร.1 กพ.64
401 วัน
2021-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

19สขร.1 มค.64
376 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
362 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
346 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :