ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

19สขร.1 มค.64
705 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
691 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
675 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

16แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
269 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

15สขร.1 ต.ค.63
268 วัน
2020-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

14สขร.1 ก.ย.63
225 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

13ผู้ชนะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
197 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

12สขร.1 ส.ค.63
197 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

11สขร.1 กค.63
164 วัน
2020-08-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

10สขร. มิ.ย .63
142 วัน
2020-07-30
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

9ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบ
136 วัน
2020-07-24
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

8ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย
128 วัน
2020-07-16
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

7สขร.1 พค.63
107 วัน
2020-06-25
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

4ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ปี 63
43 วัน
2020-04-22
รายละเอียด : แผนจัดซื้อเงินบำรุงปี 63 ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail : ืnud_2556@hotmail.com

3ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2563
43 วัน
2020-01-24
รายละเอียด : ประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2563 ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail : ืnud_2556@hotmail.com

2ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2563
43 วัน
2020-01-24
รายละเอียด : ประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2563 ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail : ืnud_2556@hotmail.com