ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

49แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565
715 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

48แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
714 วัน
2022-06-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

47สขร.วัสดุการแพทย์เดือนมิถุนายน65
712 วัน
2022-06-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45บัญชีครุภัณฑ์ 65
702 วัน
2022-06-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

44สขร.วัสดุการแพทย์เดือนพฤษภาคม65
701 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

43สขร.วัสดุการแพทย์เดือนเมษายน65
701 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤษภาคม-65
693 วัน
2022-06-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-เมษายน-65
663 วัน
2022-05-09
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-65
623 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กพ.-65
609 วัน
2022-03-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มค-65
573 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64
532 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64
532 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64
532 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์
531 วัน
2021-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1)
52 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

26สขร.1ก.ค.64
391 วัน
2021-08-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

25 ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
371 วัน
2021-07-21
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา | |Tel : | e-mail :

24สขร 1มิ.ย.64
363 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

23 สขร.1 พค.64
330 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

22สขร.1เมย.64
300 วัน
2021-05-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

21สขร.1มีค.64
280 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

20สขร.1 กพ.64
243 วัน
2021-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

19สขร.1 มค.64
218 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
204 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
188 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :