ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

21สขร.1มีค.64
700 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

20สขร.1 กพ.64
663 วัน
2021-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

19สขร.1 มค.64
638 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
624 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
608 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

16แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
202 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

15สขร.1 ต.ค.63
201 วัน
2020-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

14สขร.1 ก.ย.63
158 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

13ผู้ชนะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
130 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

12สขร.1 ส.ค.63
130 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

11สขร.1 กค.63
97 วัน
2020-08-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

10สขร. มิ.ย .63
75 วัน
2020-07-30
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

9ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบ
69 วัน
2020-07-24
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

8ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย
61 วัน
2020-07-16
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

7สขร.1 พค.63
40 วัน
2020-06-25
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :