ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

55รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
705 วัน
2022-09-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
701 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม._2565
701 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม.-2565
700 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มิ.ย.-2565
700 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กรกฎาคม-2565
679 วัน
2022-08-18
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :

49แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565
630 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

48แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
629 วัน
2022-06-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

47สขร.วัสดุการแพทย์เดือนมิถุนายน65
627 วัน
2022-06-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45บัญชีครุภัณฑ์ 65
617 วัน
2022-06-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

44สขร.วัสดุการแพทย์เดือนพฤษภาคม65
616 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

43สขร.วัสดุการแพทย์เดือนเมษายน65
616 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤษภาคม-65
608 วัน
2022-06-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-เมษายน-65
578 วัน
2022-05-09
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-65
538 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กพ.-65
524 วัน
2022-03-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มค-65
488 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์
446 วัน
2021-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

26สขร.1ก.ค.64
306 วัน
2021-08-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

25 ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
286 วัน
2021-07-21
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา | |Tel : | e-mail :

24สขร 1มิ.ย.64
278 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

23 สขร.1 พค.64
245 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

22สขร.1เมย.64
215 วัน
2021-05-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

21สขร.1มีค.64
195 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

20สขร.1 กพ.64
158 วัน
2021-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

19สขร.1 มค.64
133 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
119 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
103 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :