ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

90แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 (สขร.1)
360 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

89MOIT4 ข้อ 4.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
179 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

88MOIT4 ข้อ 4.2รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
179 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

87MOIT4 ข้อ 4.1บันทึกข้อความรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
89 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

85แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มกราคม.-2566
706 วัน
2023-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กุมภาพันธ์-2566
704 วัน
2023-03-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

83M2 ข้อ 18.1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

82M3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
90 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

81M2 ข้อ 18.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาฯปี 2566
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

80MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งปิดปลด ประจำปี 2566
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

79MOIT4 ข้อ 2.2 รายงาานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

78M2 ข้อ 18.2 ประกาศเผยแพร่รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาฯปี 2566
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

77MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566
270 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

75MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

74MOIT4 ข้อ 3.1 ขอส่งประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงาน บค.ฯ
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

73MOIT4 ข้อ 3.2 แจ้งแนวทางการปฎิบัติงาน ในหน่วยงาน
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

68MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

67MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกขอเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนฯ2566
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

66MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

64MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกรายงานและขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ2566
89 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

60รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1 ธันวาคม 2565)
269 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : 1บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 2.แบบ สขร.1 ธันวาคม 2565 3.แบบขอเผอแพร่ ฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

59จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์
627 วัน
2022-12-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤศจิกายน._2565
615 วัน
2022-12-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

57แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตุลาคม._2565
587 วัน
2022-11-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

56แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
559 วัน
2022-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
523 วัน
2022-09-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
519 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม._2565
519 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม.-2565
518 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มิ.ย.-2565
518 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กรกฎาคม-2565
497 วัน
2022-08-18
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :

49แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565
448 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

48แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
447 วัน
2022-06-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

47สขร.วัสดุการแพทย์เดือนมิถุนายน65
445 วัน
2022-06-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45บัญชีครุภัณฑ์ 65
435 วัน
2022-06-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

44สขร.วัสดุการแพทย์เดือนพฤษภาคม65
434 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

43สขร.วัสดุการแพทย์เดือนเมษายน65
434 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤษภาคม-65
426 วัน
2022-06-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-เมษายน-65
396 วัน
2022-05-09
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-65
356 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กพ.-65
342 วัน
2022-03-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มค-65
306 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64
265 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64
265 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64
265 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์
264 วัน
2021-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

26สขร.1ก.ค.64
124 วัน
2021-08-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

25 ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
104 วัน
2021-07-21
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา | |Tel : | e-mail :

24สขร 1มิ.ย.64
96 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

23 สขร.1 พค.64
63 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

22สขร.1เมย.64
33 วัน
2021-05-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

21สขร.1มีค.64
13 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :