ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1)
343 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

26สขร.1ก.ค.64
682 วัน
2021-08-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

25 ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564
662 วัน
2021-07-21
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา | |Tel : | e-mail :

24สขร 1มิ.ย.64
654 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

23 สขร.1 พค.64
621 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

22สขร.1เมย.64
591 วัน
2021-05-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

21สขร.1มีค.64
571 วัน
2021-04-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

20สขร.1 กพ.64
534 วัน
2021-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

19สขร.1 มค.64
509 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

18สขร.1 พย.63
495 วัน
2021-02-04
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

17สขร.1 ธค.63
479 วัน
2021-01-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

16แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

15สขร.1 ต.ค.63
72 วัน
2020-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

14สขร.1 ก.ย.63
29 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

13ผู้ชนะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
1 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

12สขร.1 ส.ค.63
1 วัน
2020-09-23
รายละเอียด : ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :