ประกาศรับสมัคงาน โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

38บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
576 วัน
2022-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
213 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

36ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
213 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

35รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
565 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ
565 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

33รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
554 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

32รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)
554 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

31ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
546 วัน
2022-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

30รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
538 วัน
2022-01-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

29รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
532 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

28รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
524 วัน
2021-12-21
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

27ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
143 วัน
2021-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

26รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลทรายมูล
131 วัน
2021-11-18
รายละเอียด : ชื่อ : ๊IT |Tel : | e-mail :

25ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
123 วัน
2021-11-10
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานคอม
401 วัน
2021-08-20
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

23ประกาศรับสมัคร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
364 วัน
2021-07-14
รายละเอียด : รับสมัค 19-23 กค 2564 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

22ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ
347 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
322 วัน
2021-06-02
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

20ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ
316 วัน
2021-05-27
รายละเอียด : เพิ่ม้ติมจาก ประกาศที่19 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

19ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จ
310 วัน
2021-05-21
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค.64 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

18ผลการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์
308 วัน
2021-05-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

17ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
295 วัน
2021-05-06
รายละเอียด : ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันละ 300 บาท วันที่ 6-13 พ.ค.64 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
218 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

15ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
211 วัน
2021-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

14ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
202 วัน
2021-02-02
รายละเอียด : ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

13ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนวกคอมพิวเตอร์
177 วัน
2021-01-08
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวกคอมพิวเตอร์ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :