ประกาศรับสมัคงาน โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

33รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
712 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

32รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)
712 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

31ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
704 วัน
2022-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

30รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
696 วัน
2022-01-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

29รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

28รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
682 วัน
2021-12-21
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

27ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
301 วัน
2021-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

26รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลทรายมูล
289 วัน
2021-11-18
รายละเอียด : ชื่อ : ๊IT |Tel : | e-mail :

25ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
281 วัน
2021-11-10
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานคอม
559 วัน
2021-08-20
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

23ประกาศรับสมัคร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
522 วัน
2021-07-14
รายละเอียด : รับสมัค 19-23 กค 2564 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

22ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ
505 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
480 วัน
2021-06-02
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

20ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ
474 วัน
2021-05-27
รายละเอียด : เพิ่ม้ติมจาก ประกาศที่19 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

19ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จ
468 วัน
2021-05-21
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค.64 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

18ผลการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์
466 วัน
2021-05-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

17ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
453 วัน
2021-05-06
รายละเอียด : ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันละ 300 บาท วันที่ 6-13 พ.ค.64 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
376 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

15ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
369 วัน
2021-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

14ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
360 วัน
2021-02-02
รายละเอียด : ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

13ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนวกคอมพิวเตอร์
335 วัน
2021-01-08
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวกคอมพิวเตอร์ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :