ประกาศรับสมัคงาน โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

44ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
697 วัน
2022-09-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
685 วัน
2022-08-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
683 วัน
2022-08-22
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
677 วัน
2022-08-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
665 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
649 วัน
2022-07-19
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
491 วัน
2022-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
128 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

36ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
128 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

35รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
480 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ
480 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

33รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
469 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

32รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)
469 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

31ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
461 วัน
2022-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

30รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
453 วัน
2022-01-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

29รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

28รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
439 วัน
2021-12-21
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

27ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
58 วัน
2021-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

26รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลทรายมูล
46 วัน
2021-11-18
รายละเอียด : ชื่อ : ๊IT |Tel : | e-mail :

25ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
38 วัน
2021-11-10
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานคอม
316 วัน
2021-08-20
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

23ประกาศรับสมัคร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
279 วัน
2021-07-14
รายละเอียด : รับสมัค 19-23 กค 2564 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

22ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ
262 วัน
2021-06-10
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
237 วัน
2021-06-02
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

20ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ
231 วัน
2021-05-27
รายละเอียด : เพิ่ม้ติมจาก ประกาศที่19 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

19ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จ
225 วัน
2021-05-21
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค.64 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

18ผลการสอบคัดเลือก พนักงานขับรถยนต์
223 วัน
2021-05-19
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

17ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
210 วัน
2021-05-06
รายละเอียด : ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันละ 300 บาท วันที่ 6-13 พ.ค.64 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel ::086-870-6753 | e-mail :

16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
133 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

15ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
126 วัน
2021-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

14ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
117 วัน
2021-02-02
รายละเอียด : ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

13ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนวกคอมพิวเตอร์
92 วัน
2021-01-08
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวกคอมพิวเตอร์ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :