ประกาศรับสมัคงาน โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
705 วัน
2021-02-18
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

15ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
698 วัน
2021-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

14ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
689 วัน
2021-02-02
รายละเอียด : ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

13ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนวกคอมพิวเตอร์
664 วัน
2021-01-08
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร นวกคอมพิวเตอร์ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

12รายชื่อผู้มีสิทธิ คัดเลือก นวก คอมพิวเตอร์
295 วัน
2020-12-30
รายละเอียด : อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก covid 19 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณ สุภารัตน์ T สุภารัตน์ ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : สุภารัตน์ | e-mail :

11ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
286 วัน
2020-12-21
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 15,960 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 ธ.ค.63 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส. ตำแหน่ง
199 วัน
2020-09-25
รายละเอียด : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.สาธารณสุข ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นวก
189 วัน
2020-09-15
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นวก.สาธารณสุข ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

8ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส)
183 วัน
2020-09-09
รายละเอียด : จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ก.ย.63 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
174 วัน
2020-08-31
รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

5ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส)
174 วัน
2020-08-31
รายละเอียด : ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส) 15,960/เดือน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ย.63 ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

4รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
167 วัน
2020-08-24
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ค่าจ้าง 300 บาท/วัน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

3ผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
172 วัน
2020-08-17
รายละเอียด : ผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :

2ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
146 วัน
2020-08-03
รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel :086-870-6753 | e-mail :