ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

233ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร12ที่นั่ง(รถตู้)
4 วัน
2023-12-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
356 วัน
2023-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

231แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
353 วัน
2023-11-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

229รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
617 วัน
2023-08-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

228รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
602 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

227รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏบัติเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
602 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

226นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
568 วัน
2023-07-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

225จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
535 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

224ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปีงบประมาณ 2566
535 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

223รายงานแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2566
517 วัน
2023-05-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

222ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2566
482 วัน
2023-04-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

220MOIT21ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายสิทธิมนุษยชนฯ
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

218MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม 6 เดือน
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

216MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามฯรอบ 6 เดือน
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

215MOIT19รายงานผลการดำเนินงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ2566
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

212MOIT15แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

209MOIT15แผนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

208
470 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

206MOIT14 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
109 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

194MOIT8 ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
109 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

192MOIT8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม ฯ
109 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

191รายงานงบการเงินประจำปี 2565
461 วัน
2022-10-18
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

190จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.1-6.1
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

189จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.2
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

188จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6.2
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

187จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

186จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา4
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

185จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

184จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา2
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

183จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา1
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

182รายงานผลการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม รพ.ทรายมูล รอบ 6 เดือน2566
455 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

181สขร1- มกราคม-66
427 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

180ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 34 รายการ
427 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

178ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต
408 วัน
2023-01-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

177แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (2566-2568) EMS
399 วัน
2023-01-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

176แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ปี66
395 วัน
2023-01-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

175รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกหมวด ปีงบประมาณ2566
394 วัน
2023-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

174M1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ปี 2565
27 วัน
2023-01-05
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

171M2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน ฯปี 2566
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

170M2 ข้อ 17 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทุจริตฯ
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

169M2 ข้อ 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการ้องเรียนฯ
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

168M2 ข้อ 13 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

167M2 ข้อ 12 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

166M2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

165M2 ข้อ 1.4 ขออนุมัติเผยแพร่ หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานฯ
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

164พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒)
374 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

163ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2564
374 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

161คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
342 วัน
2022-11-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
233 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

157รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
198 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

156แผนงบค่าเสื่อม ปี65
196 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

155แผนเงินบำรุงปี 2565
196 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

154ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
183 วัน
2022-06-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

153คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
182 วัน
2022-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

152มาตรการป้องกันการรับสินบน65
118 วัน
2022-04-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

151M7รายชื่อ
106 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

150M14-5
106 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

130ขออนุมัติเผยแพร่ ปรับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2565
100 วัน
2022-03-24
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

129มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
93 วัน
2022-03-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

128แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
49 วัน
2022-02-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

127MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

126MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

125MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

124MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

123MOIT2ข้อ1.3 บันทึกโครงสร้างของหน่วยงาน
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

122MOIT2ข้อ1.2 บันทึกนโยบายของผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

121MOIT2ข้อ1.1 บันทึกข้อมูลผู้บริหารและแบบฟอร์ม
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

120MOIT2ข้อ 7 บันทึก ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

119MOIT2ข้อ 5 บันทึก ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

118MOIT2ข้อ 4 บันทึก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

117MOIT2ข้อ 3 บันทึก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และแบบ
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

116MOIT2ข้อ2 บันทึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

115MOIT2ข้อ1.8 บันทึกช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯแล
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

114แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำงบประมาณ2565
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

113แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำงบประมาณ 2565
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

112แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 226-228
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

111แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 1-225
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

110แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ประจำงบประมาณ2565
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

109ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

108ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

107อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.สธ.
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

106ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
10 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

104แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ2565
9 วัน
2021-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

100มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
2 วัน
2021-12-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

99ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565
1 วัน
2021-12-15
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :