ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

59จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์
182 วัน
2022-12-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤศจิกายน._2565
170 วัน
2022-12-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

57แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตุลาคม._2565
142 วัน
2022-11-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

56แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
114 วัน
2022-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
78 วัน
2022-09-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
74 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม._2565
74 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม.-2565
73 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มิ.ย.-2565
73 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กรกฎาคม-2565
52 วัน
2022-08-18
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :

49แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565
3 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

48แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
2 วัน
2022-06-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :