ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

104แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 (สขร.1)
350 วัน
2023-11-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

103เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2567
341 วัน
2023-11-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

102แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 (สขร.1)(1)
307 วัน
2023-10-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

101แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 (สขร.1)
279 วัน
2023-09-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

100แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 (สขร.1)
270 วัน
2023-09-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

99แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 (สขร.1)
249 วัน
2023-08-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

98แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1)
569 วัน
2023-07-06
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

97แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1)
563 วัน
2023-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

96แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1)
181 วัน
2023-06-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

95แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 (สขร.1)
152 วัน
2023-05-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

94แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 _(สขร.1)
482 วัน
2023-04-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

93แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566
111 วัน
2023-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

92MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุุ ตามปีงบประมาณ 2566
111 วัน
2023-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

90แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 (สขร.1)
110 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

85แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มกราคม.-2566
456 วัน
2023-03-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กุมภาพันธ์-2566
454 วัน
2023-03-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

83M2 ข้อ 18.1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

81M2 ข้อ 18.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาฯปี 2566
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

80MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งปิดปลด ประจำปี 2566
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

79MOIT4 ข้อ 2.2 รายงาานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

78M2 ข้อ 18.2 ประกาศเผยแพร่รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาฯปี 2566
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

77MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566
20 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

75MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

74MOIT4 ข้อ 3.1 ขอส่งประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงาน บค.ฯ
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

73MOIT4 ข้อ 3.2 แจ้งแนวทางการปฎิบัติงาน ในหน่วยงาน
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

68MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

67MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกขอเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนฯ2566
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

66MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

60รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1 ธันวาคม 2565)
19 วัน
2022-12-28
รายละเอียด : 1บันทึกรายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 2.แบบ สขร.1 ธันวาคม 2565 3.แบบขอเผอแพร่ ฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

59จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์
377 วัน
2022-12-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤศจิกายน._2565
365 วัน
2022-12-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

57แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตุลาคม._2565
337 วัน
2022-11-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

56แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
309 วัน
2022-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
273 วัน
2022-09-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
269 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม._2565
269 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม.-2565
268 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มิ.ย.-2565
268 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กรกฎาคม-2565
247 วัน
2022-08-18
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :

49แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565
198 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

48แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)
197 วัน
2022-06-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

47สขร.วัสดุการแพทย์เดือนมิถุนายน65
195 วัน
2022-06-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45บัญชีครุภัณฑ์ 65
185 วัน
2022-06-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

44สขร.วัสดุการแพทย์เดือนพฤษภาคม65
184 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

43สขร.วัสดุการแพทย์เดือนเมษายน65
184 วัน
2022-06-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤษภาคม-65
176 วัน
2022-06-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-เมษายน-65
146 วัน
2022-05-09
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-65
106 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กพ.-65
92 วัน
2022-03-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มค-65
56 วัน
2022-02-08
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

37แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์
14 วัน
2021-12-28
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :