ประกาศรับสมัคงาน โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

62รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
341 วัน
2023-11-15
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :

60ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
6 วัน
2023-10-11
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานประกอบอาหาร)
262 วัน
2023-08-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

46รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
111 วัน
2023-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

44ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
265 วัน
2022-09-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
253 วัน
2022-08-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

42รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
251 วัน
2022-08-22
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

41ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
245 วัน
2022-08-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

40รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
233 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

39รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
217 วัน
2022-07-19
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

38บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
59 วัน
2022-02-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

35รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
48 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

34รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ
48 วัน
2022-01-31
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

33รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
37 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

32รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข)
37 วัน
2022-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

31ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
29 วัน
2022-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

30รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
21 วัน
2022-01-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

29รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
15 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

28รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
7 วัน
2021-12-21
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :