โรงพยาบาลทรายมูล

 
   ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร098-540-3866

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
ENV
HRMS
ข้อมูลสารเคมี
การป้องกันการติดเชื้อ
ประกาศ/ใบรับรอง


 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669


ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

นางสาวพิสมัย หวังผล
(พยาบาลวิชาชีพ)
โทร .089-719-7763

งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (ER) รพ.ทรายมูล
โทร 061-591-4421

ขอร้องเรียน
(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา)
โทร 086-868-7020

สอบถามสิทธิบัตร/เวชระเบียน
(อโนทัย ในจิตร)
โทร 089-627-7501

สอบถามผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
(ตึกผู้ป่วยใน)
โทร 098-387-4532ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
แจ้งอนุมัติรายการงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) 2024-04-18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลทรายมูล 1 รายการ 2024-04-17
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์67 2024-04-11
ขอให้แนบลิงก์หนังสือแจ้งเวียน หรือรายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ หรือการประชุมผู้บริหาร 2024-03-28
ดูทั้งหมดมี 244 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลทรายมูล 1 รายการ 2024-04-17
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม2567 (สขร.1) 2024-04-17
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2567 (สขร.1) 2024-03-26
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1) 2024-03-26
ดูทั้งหมดมี 107 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลทรายมูล 2024-02-29
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2024-02-20
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว-(รายวัน) 2023-12-13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานประกอบอาหาร) 2023-08-28
ดูทั้งหมดมี 68 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer
(cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
21/05/2567 ถึง 21/05/2567ประชุมคลินิควัยรุ่นในโรงพยาบาล 08:30-12.00 ทรายเงิน
29/05/2567 ถึง 29/05/2567ประชุม PCt 13.00-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสี 45 วันwanwisa Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 26 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 31 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* Slender Round ครั้งที่ 3 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประชุมคณะกรรมการ HRD เดือน มกราคม 67 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลทรายมูลประจำปีงบประมาณ2567 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลทรายมูลประจำปีงบประมาณ2567 *

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลทรายมูลประจำปีงบประมาณ2567


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000008 000007 048873 013505
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)