โรงพยาบาลทรายมูล

 
   ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร098-540-3866

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
ENV
HRMS
ข้อมูลสารเคมี
การป้องกันการติดเชื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669


ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

นางสาวพิสมัย หวังผล
(พยาบาลวิชาชีพ)
โทร .089-719-7763

งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (ER) รพ.ทรายมูล
โทร 061-591-4421

ขอร้องเรียน
(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา)
โทร 086-868-7020

สอบถามสิทธิบัตร/เวชระเบียน
(อโนทัย ในจิตร)
โทร 089-627-7501

สอบถามผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
(ตึกผู้ป่วยใน)
โทร 098-387-4532ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม 2023-08-23
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2023-08-08
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2023-07-05
จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2023-06-02
ดูทั้งหมดมี 227 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 (สขร.1) 2023-09-14
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2566 (สขร.1) 2023-09-05
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 (สขร.1) 2023-08-15
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 (สขร.1) 2023-07-06
ดูทั้งหมดมี 90 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(พนักงานประกอบอาหาร) 2023-08-28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2023-03-30
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-09-05
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-08-24
ดูทั้งหมดมี 58 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer
(cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
04/10/2566 ถึง 04/10/2566conference case ANC 13.00-16.00 ทรายเงิน
04/10/2566 ถึง 04/10/2566ประชุม PCt 13.00-16.00 ทรายเงิน
05/10/2566 ถึง 05/10/2566คกก.HRD 13.00-16.00 ทรายเงิน
06/10/2566 ถึง 06/10/2566ประชุม จัดทำฐานข้อมูล เบาหวาน 08:30-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสี 274 วันwanwisa Click

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์ 72 วันIT Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 26 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 26 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* โครงดารพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประกาศนโยบายGreen&Clean *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เปิดให้บริการนวดแผนไทย *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ทำบุญถวายพระพร *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000004 000003 041927 011711
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)