ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร098-540-3866

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
ENV

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลทรายมูล

ลงนาม รายชื่อผู้ลงนาม
 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669


ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

โทร .089-719-7763

นางสาวพิสมัย หวังผล
(พยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 2022-06-30
แผนงบค่าเสื่อม ปี65 2022-06-28
แผนเงินบำรุงปี 2565 2022-06-28
ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 2022-06-15
ดูทั้งหมดมี 153 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มีนาคม-2565 2022-06-30
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) 2022-06-29
สขร.วัสดุการแพทย์เดือนมิถุนายน65 2022-06-27
บัญชีครุภัณฑ์ 65 2022-06-17
ดูทั้งหมดมี 42 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2022-02-11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล 2022-02-08
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2022-02-08
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 2022-01-31
ดูทั้งหมดมี 38 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer
(cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
04/07/2565 ถึง 05/07/2565ประชุมระบบยา 08:30-16.00 ทรายเงิน
04/07/2565 ถึง 06/07/2565ประชุมออนไลน์IMC 08:30-16.00 ทรายเงิน
06/07/2565 ถึง 06/07/2565กฎหมายใหม่ขยะติดเชื้อ conference 13.00-16.00 ทรายเงิน
11/07/2565 ถึง 11/07/2565ทบทวนเคส 08:30-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

เอกสารประกอบการอบรมจัดเก็บรายได้ 111 วันrunchana Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 22 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* เชิญชวนประชาชน7กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 เข็ม3 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* 4หลัการ 3 วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* MCHทรายมูลรับนิเทศงานทารกแรกเกิด *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* คณะทำงาน ENV ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* แนวทางเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000029 000007 027934 007774
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)