โรงพยาบาลทรายมูล

 
   ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร098-540-3866

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
ENV
HRMS
 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669


ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

โทร .089-719-7763

นางสาวพิสมัย หวังผล
(พยาบาลวิชาชีพ)


โทร .092-495-0072

ห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.ทรายมูลประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
รายงานแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2566 2023-05-15
ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2566 2023-04-10
MOIT21ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายสิทธิมนุษยชนฯ 2023-03-29
MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม 6 เดือน 2023-03-29
ดูทั้งหมดมี 216 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566 (สขร.1) 2023-05-10
แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 _(สขร.1) 2023-04-10
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 2023-03-30
MOIT2 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุุ ตามปีงบประมาณ 2566 2023-03-30
ดูทั้งหมดมี 84 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2023-03-30
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-09-05
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-08-24
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2022-08-22
ดูทั้งหมดมี 46 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer
(cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
31/05/2566 ถึง 31/05/2566ต้อนรับหมอเดี่ยว 08:30-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์ 198 วันIT Click

แผนปฎิบัติราชการ 66 85 วันวันวิสา จันทาทร Click

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 57 วันวันวิสา จันทาทร Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 25 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 25 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* ประกาศนโยบายGreen&Clean *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เปิดให้บริการนวดแผนไทย *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ทำบุญถวายพระพร *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เชิญชวนประชาชน7กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 เข็ม3 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000011 000006 037849 010532
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)