ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นวันชาติ
เป็นวันพ่อแห่งชาติ

*****************************

น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2020-12-04
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-12-04
ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต 2020-12-04
ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ปีงบ 2564 2020-12-04
ดูทั้งหมดมี 17 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2020-12-04
สขร.1 ต.ค.63 2020-12-03
สขร.1 ก.ย.63 2020-10-21
ผู้ชนะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-09-23
ดูทั้งหมดมี 16 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส. ตำแหน่ง 2020-09-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นวก 2020-09-15
ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส) 2020-09-09
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2020-08-31
ดูทั้งหมดมี 10 เรื่อง

Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
07/12/2563 ถึง 07/12/2563ประชุมคณะกรรมการ HRD 13.00-16.00 ทรายเงิน
08/12/2563 ถึง 08/12/2563ประชุม HRD 13.00-16.00 HA
08/12/2563 ถึง 08/12/2563NCD 13.00-16.00 ทรายเงิน
09/12/2563 ถึง 09/12/2563ประชุมทีม COC 13.00-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ตัวอย่างผังแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 ส 198 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส 197 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

เกณฑ์5ส 57 วันวันวิสา Click

แผนรับภัยพิบัติสารสนเทศ 30 วันrunchana Click

แนวทางการบันทึกเวชระเบียนกรณ๊เครือข่ายล่ม 30 วันrunchana Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 12 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 84 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* สอบ นวก.สาธารณสุข (พกส) *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* นโยบายการจัดการคุณภาพฯ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย *

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *

ป้ายข่าวประกาศ รพ ทรายมูล และประชาสัมพันธ์


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000188 000012 007850 002710
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ