ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร092-310-0329

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
ENV

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669


ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

โทร .089-719-7763

นางสาวพิสมัย หวังผล
(พยาบาลวิชาชีพ)


โทร .092-495-0072

ห้องฉุกเฉิน (ER) รพ.ทรายมูลประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2022-11-21
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียบทราบ 2022-09-09
รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565 2022-08-04
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 2022-06-30
ดูทั้งหมดมี 156 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตุลาคม._2565 2022-11-16
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565 2022-10-19
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-13
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565 2022-09-09
ดูทั้งหมดมี 50 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-09-05
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 2022-08-24
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2022-08-22
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2022-08-16
ดูทั้งหมดมี 44 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer
(cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

แผนปฎิบัติราชการ 66 264 วันวันวิสา จันทาทร Click

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 236 วันวันวิสา จันทาทร Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 24 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* เชิญชวนประชาชน7กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 เข็ม3 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* 4หลัการ 3 วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* MCHทรายมูลรับนิเทศงานทารกแรกเกิด *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* คณะทำงาน ENV ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* แนวทางเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000014 000009 032532 008991
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)