ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีก 2565 2021-10-19
รายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564 2021-09-02
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทรายมูล 2021-09-02
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูล ปี2564 2021-09-01
ดูทั้งหมดมี 94 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) 2021-08-31
สขร.1ก.ค.64 2021-08-10
ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 2021-07-21
สขร 1มิ.ย.64 2021-07-13
ดูทั้งหมดมี 27 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานคอม 2021-08-20
ประกาศรับสมัคร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2021-07-14
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ 2021-06-10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2021-06-02
ดูทั้งหมดมี 24 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
02/11/2564 ถึง 02/11/2564ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. 13.00-16.00 ทรายเงิน
05/11/2564 ถึง 05/11/2564ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 13.00-16.00 ทรายเงิน
12/11/2564 ถึง 12/11/2564ประชุม HA 08:30-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย 64 99 วันวันวิสา Click

แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว 49 วันกฤติธัช ทองอบ Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 7 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* ฉีดวัคซีนไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เวลา 9.00 น.-15.00น. ทุกวัน *

ฉีดวัคซีนไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เวลา 9.00 น.-15.00น. ทุกวัน


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ฉีดวัคซีนโควิด 19 วันมหิดล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ลงเยี่ยม 5ส.หน่วยงาน โรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* อำเภอทรายมูลฉีกวัคซีนป้องกันCovid-19 เข็มที่2 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ฉีดวัคซีนป้องกันCovid-19อำเภอทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000002 000001 019371 005596
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)