ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นวันชาติ
เป็นวันพ่อแห่งชาติ

*****************************

น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2021-04-05
แจ้งการอนุมัติค่าบริการทางการแพทย์2564 2021-03-25
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2021-03-08
มาตรการแป้องกันการรับสินบน 2021-02-09
ดูทั้งหมดมี 70 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
สขร.1 กพ.64 2021-03-15
สขร.1 มค.64 2021-02-18
สขร.1 พย.63 2021-02-04
สขร.1 ธค.63 2021-01-19
ดูทั้งหมดมี 20 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2021-02-18
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2021-02-11
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2021-02-02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนวกคอมพิวเตอร์ 2021-01-08
ดูทั้งหมดมี 16 เรื่องinfographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
20/04/2564 ถึง 20/04/2564มาตรการรับมือการระบาดของโรค Covid - 13.00-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

คู่มือการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแ 144 วันวันวิสา Click

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย 64 291 วันวันวิสา Click

แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว 241 วันกฤติธัช ทองอบ Click

ตัวอย่างผังแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 ส 61 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส 60 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 89 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* ตลาดสีเขียว รพ ทรายมูล *

ตลาดสีเขียว รพ ทรายมูล ปลูกผักปลอดสาร ใน รพ


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* จุดคัดกรองโควิด *

จุดคัดกรองโควิด ก่อนเข้าพื้นที่ รพ ทรายมูล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี64 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี64


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* สอบ นวก.สาธารณสุข (พกส) *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000005 000004 012295 003692
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean